rozmowy | wywiad

Czechoslovakia: Piosenki utopione w brudnym przesterze

Co państwo na to?