rozmowy | wywiad

Baasch: Między myślą a słowem

Co państwo na to?