rozmowy | przesłuchanie

Andy Gill (Gang of Four): Przesłuchanie

Co państwo na to?