rozmowy | dźwiękopis

Sun Glitters: laptop został w domu

Co państwo na to?