rozmowy | dźwiękopis

Styrofoam: teraz jest czas potworów

Co państwo na to?