rozmowy | dźwiękopis

Smutne Piosenki: Widmo świtu, który nieuchronnie nadejdzie

Co państwo na to?