rozmowy | dźwiękopis

Rubber Dots: odklejone obrazy

Co państwo na to?