rozmowy | dźwiękopis

Pustki: bez poświęcenia nie ma życia

Co państwo na to?