rozmowy | dźwiękopis

Phum Viphurit: symbol odpuszczenia

Co państwo na to?