rozmowy | dźwiękopis

Oly.: siła i jasność

Co państwo na to?