rozmowy | dźwiękopis

Noże: Stygnące pogorzelisko

Co państwo na to?