rozmowy | dźwiękopis

Mona Polaski: Długa smuga

Co państwo na to?