rozmowy | dźwiękopis

Mary Ocher: Moskwa, Tel Aviv, Berlin

Co państwo na to?