rozmowy | dźwiękopis

Moderat: Krzyk słonia

Co państwo na to?