rozmowy | dźwiękopis

Kamp!: jedno słowo – empatia

Co państwo na to?