rozmowy | dźwiękopis

Hanimal: co się wydarzyło?

Co państwo na to?