rozmowy | dźwiękopis

Get Your Gun: Stary, ciężki Hammond

Co państwo na to?