rozmowy | dźwiękopis

Fenster: Zwariować lub zasłabnąć

Co państwo na to?