rozmowy | dźwiękopis

Dynasonic: przy naszej muzyce dobrze się pracuje

Co państwo na to?