rozmowy | dźwiękopis

Wywiad, którego nie było – Drekoty opowiadają piosenki

Co państwo na to?