rozmowy | dźwiękopis

Bambara: Izolacja, hałas i harmonie

Co państwo na to?